Confidențialitate și date personale

Carta obiectivă a confidențialității

Scopul acestei charte de confidențialitate și date cu caracter personal (în continuare, „Carta”) este de a oferi o descriere detaliată a site-ului trading.ro (în continuare „Compania”, „Trading.ro”, „noi”), pentru a colectează și folosește informațiile furnizate de persoanele care utilizează site-ul web (în continuare, „Utilizatorii”), inclusiv – acolo unde este cazul – datele personale. Vă mulțumim că ați citit cu atenție această Cartă.

Protecția datelor cu caracter personal și a altor date ale utilizatorilor site-ului web

Compania acordă o atenție deosebită respectării confidențialității persoanelor care utilizează site-ul nostru web și a tuturor aplicațiilor disponibile prin intermediul site-ului web (în continuare, „Portal”, „Website”).

Orice date cu caracter personal colectate de pe site-ul nostru web sunt utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație de astfel de date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Jurnalul Oficial al UE L 119, 04/05/2016, p. 1-88) (aici – după, “RGPD”) și la legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți, astfel cum a fost modificată prin legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare ” Legea privind protecția datelor “).

Prioritatea noastră este să asigurăm protecția drepturilor și libertăților persoanelor care ne furnizează datele lor personale. Ca atare, utilizarea site-ului nostru web nu implică nicio transmitere automată a datelor personale ale utilizatorului către Trading.ro. Într-adevăr, transmiterea unora dintre datele sale personale de către Utilizator este
realizat pe o bază complet voluntară. Cu toate acestea, comunicarea anumitor date este necesară pentru prestarea serviciilor oferite de Trading.ro.

În cazul refuzului de către Utilizator de a transmite anumite date din datele sale personale, este posibil ca anumite servicii oferite de Trading.ro să nu fie accesibile.
Garantarea confidențialității datelor cu caracter personal este o prioritate majoră pentru noi. Furnizându-ne datele lor, utilizatorii sunt siguri că vom face tot posibilul pentru a-și păstra confidențialitatea. Am luat măsurile necesare pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor lor.

De asemenea, putem colecta informații referitoare la modul în care utilizatorul utilizează site-ul web, cum ar fi natura paginilor vizitate, frecvența și durata vizitelor utilizatorului și activitățile de tranzacție.

Cine este responsabil pentru datele personale ale utilizatorilor?

Trading.ro este responsabil pentru prelucrarea, în sensul GDPR, a datelor furnizate sau colectate în contextul utilizării site-ului web. Accesul la datele utilizatorului este acordat doar angajaților sau partenerilor care solicită aceste informații în legătură cu executarea instrucțiunilor utilizatorului cu privire la produsele sau serviciile noastre.

Cum vă protejăm informațiile?

Formularul care este completat de Utilizator la deschiderea unui cont de investiții, precum și procesul de autorizare (conectare) la resursele noastre se realizează utilizând protocolul SSL securizat, ceea ce mărește considerabil protecția datelor de transmisie pe Internet. Informațiile furnizate de Utilizator sunt stocate și prelucrate de Trading.ro cu măsuri de securitate adecvate care îndeplinesc cerințele regulamentului GDPR.

Trading.ro implementează măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea prelucrării și a datelor cu caracter personal, dar nu poate garanta că implementarea acestor măsuri previne încălcarea datelor cu caracter personal în sensul regulamentului GDPR.

În cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal, Trading.ro va notifica autoritatea de supraveghere relevantă cât mai curând posibil și, dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de ore după ce a luat cunoștință de aceasta. Atunci când această încălcare a datelor cu caracter personal poate genera un risc ridicat pentru drepturile și libertățile unui Utilizator care este o persoană fizică, Trading.ro îl va informa pe Utilizatorul în cauză cât mai curând posibil.

Ce tip de informații despre utilizatori colectăm, în ce scopuri și pe ce bază legală?

Obiectiv: abonament la newsletter
Tipul de date: dacă utilizatorul decide să deschidă o com